รู้จักผู้สอนคอร์สนี้

Profile

Dr.Jaruwat & JINN DustyHueRoom

ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง เพจ Shotcut365 และ จิณณ์ แอดมินเพจ DustyHueRoom ผศ.ดร.จารุวัส หนูทอง DaVinci resole trainer ที่ได้รับ Certificate รับรองจาก Blackcmagic design วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Video & Post Production, การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ 2014. Basic Color Grading : Color Grading & Post-production Workflow CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2015. Assimilate SCRATCH Training SCRATCH v8.3 - 101 Dailies and Finishing CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2016. Advanced Color Grading: Color management/Color Correction CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2017. Basic Color Science for Film &TV Production Workshop CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2018. DaVinci Resolve 14 “Train the Trainer” CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand Basic Color Science for Film & TV Production Workshop CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Introduction to DaVinci Resolve CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand 2019. DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Advanced Edit CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand DaVinci Resolve 15 “Train the Trainer” Colour Correction CCDA – Center for Cinematic and Digital Arts, Bangkok University, Thailand อดีต : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสื่อและสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม : รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Manager Director / Senior Technical บริษัท อาทิเฟ็ก ดีไซน์ แอนด์ เอ็ฟเฟ็ก จำกัด : System Administrator แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิค บริษัทกันตนาแอนนิเมชั่น จำกัด : นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Multimedia Animation (DMA) คอลัมพ์ “HDSLR” : นักเขียนประจำนิตยสาร Digital Video & Multimedia Magazine คอลัมพ์ AE Workshop ที่ปรึกษา / ผู้เชี่ยวชาญ • ที่ปรึกษาโครงการผลิตสารคดี “ถ้ำหลวง” สถานีโทรทัศน์ Thai PBS • ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี • ผู้ตรวจสอบเอกสาร เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ • กรรมการร่างหลักสูตร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร • ผู้ตรวจประเมินเครื่องมือ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) • ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) • ที่ปรึกษาด้านสื่อฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ประสบการณ์การสอน /การบรรยาย • การผลิตสื่อวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการสรุปโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • การผลิตวิดีโอด้วย Smartphone เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา • เทคนิคการทำ Color Grading สำหรับงานวิดีโอ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน • เทคโนโลยีการผลิตรายการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ Thai PBS • เทคนิคการถ่ายวิดีโอ เพื่อการจัดจำหน่ายบน Micro Stock • เทคนิคการผลิตหนังสั้น (ถ่ายทำและตัดต่อ) ในโครงการ CAT Short Film 2018 • เทคนิค Post Production สำหรับการผลิตโทรทัศน์ออนไลน์ในระบบ HDR บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด • วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า • เทคนิคการผลิตสื่อสื่อดิจิทัล โครงการพัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ออนไลน์ มศว • การประยุกต์ใช้ ICT สำหรับการศึกษา ในงานไอทีวิชาการ มศว • เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับผลิตสื่อการสอน โรงเรียนบางจาก กรุงเทพมหานคร • การออกแบบกราฟิคสำหรับงานโทรทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ • สอนในวิชา การการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์ระบบดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา เทคนิคการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • สอนในวิชา การตัดต่อและลำดับภาพสำหรับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ •สอนในวิชา ผลิตสื่อเบื้องต้น วิทยาลัยนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • อาจารย์พิเศษสอนในวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Special Effect with After Effects ของ Digital Asia School of Animation • อาจารย์พิเศษสอนในหลักสูตร Advance Non-Linear Editing ของบริษัท Lofty co., Ltd • กรรมการตัดสิน หนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch”: สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้"

DaVinci Resolve for Beginner and VDO Stocker Level 2

เรียนออนไลน์ (เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดวันและเวลา)

สอนโดย : Dr.Jaruwat & JINN DustyHueRoom

มาต่อกันด้วยคอร์สเรียนตัดต่อ แต่งสีวิดีโอ ด้วย DaVinci resolve level 2 ที่ครบเครื่อง เข้าใจง่าย เป็นขั้นเป็นตอน ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ไปได้มหาศาล เป็นเร็วก็เริ่มหาเงินได้เร็ว

DaVicei resolve คือโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่กล่าวได้ว่า เป็นโปรแกรมแบบใช้งานฟรีที่ดีที่สุดโปรแกรมหนึ่งในยุคปัจจุบัน แม้จะเป็นเวอร์ชั่นฟรี แต่ฟังก์ชั่นการทำงานนั้นเรียกได้ว่าครบครันไม่น้อยไปกว่าโปรแกรมที่ต้องเสียเงินซื้อมาใช้งานแต่อย่างใด เป็นโปรแกรมที่แม้แต่งานระดับตัดต่อภาพยนต์ Hollywood ยังใช้ในการทำงาน รองรับงานวิดีโอถึงความละเอียด 4K ครอบคลุมงานวิดีโอ ทุกรูปแบบ

ไม่ว่างานตัดต่อวิดีโอทั่วไป สำหรับ Youtuber, Vlogger, พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์, contributor ที่ขายงานวิดีโอบนไมโครสต็อก โปรแกรม DaVinci resolve จะทำให้คุณสร้างสรรค์งานที่โดดเด่น แตกต่าง ทั้งสิ่งที่ตาเห็นและคุณภาพไฟล์เบื้องหลัง ตอบโจทย์ทางธุรกิจของคุณได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

คอร์สนี้ เน้นสอน และทำให้เข้าใจ ทำงานเองได้ ต่อยอดงานได้

 • > Creative grading ทำอย่างไรให้ได้ผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพ
 • > เรียนรู้เรื่องการใช้งาน Nodes แบบเป็นขั้นเป็นตอน
 • > การทำสีด้วยวิธีการทำงานแบบเจาะช่อง Window & basic Tracking
 • > การทำสีด้วยวิธีการทำงานแบบเลือกสีด้วยเครื่องมือ Qualifier Tools
 • > การทำสีสวยๆ ด้วย Creative grading with luts
 • > สอน “มือใหม่ให้ทำงานแบบมืออาชีพ” ด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve
 • > ความเข้าใจพื้นฐาน ด้าน Digital Video และ การแต่งสีวีดีโอ
 • > เนื้อหาพื้นฐาน สามารถประยุกต์ใช้งานกับ Adobe Premiere Final Cut Pro X ได้ 100%.
 • > ปูพื้นฐาน ปรับแต่งสีวีดีโอ เพื่อสร้างงาน สร้างเงินได้ ด้วยตัวเอง
 • > สอนในแบบ Workshop ทำให้ดูและมีคลิปตัวอย่างให้ลงมือทำ
 • > สอนให้คุณแต่งสี VDO จากกล้อง DSLR, Mirrorless หรือ Compact Camera ของคุณ ให้สวยขึ้นแบบต้องร้อง “WOW”
 • > คอร์สนี้เน้นสอนแต่งสี สีวีดีโอ สำหรับขายบน Footage Stock ซึ่งจะช่วยให้คุณขายโหลดใหญ่ใน Stock Footage ได้ง่ายขึ้น
 • > สอนให้ใช้โปรแกรม Davici Resolve ที่สำคัญโปรแกรมนี้ ฟรี และ ดีมากๆ
 • > เรียนง่าย เข้าใจง่ายมาก จากประสบการณ์ที่ยาวนานของอาจารย์ผู้สอน
 • > สอนเป็นขั้น เป็นตอนเริ่มจากง่ายๆ และฝึกทำ Workshop ไปพร้อมๆ กันอย่างสบายๆ โดยมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ปรึกษา แบบไม่กั๊ก
 • > เรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทบทวนได้ตลอดเวลา

วิธีสมัครเรียนคอร์สนี้

 • วิธีที่ 1 ทำรายการด้วยตนเอง
 • 1. สมัครสมาชิกที่นี่ https://onlinewittaya.com/registration
 • 2. โอนเงิน / ธ.กสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ เลขที่บัญชี 026-1-24325-3 บจก.บางกอกคลิก สตูดิโอแอนด์สเปซ
 • 3. กดเพื่อสมัครเรียนคอร์สนี้
 • 4. ทำรายการต่างๆ ตามขั้นตอน
 • 5. ทีมงานจะเปิดระบบเรียนและแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง
 • วิธีที่ 2 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทน
 • ส่งรายละเอียดด้านล่างนี้ไปที่ Line ID : onlinewittaya
 • 1. ชื่อคอร์สที่ต้องการเรียน
 • 2. ชื่อ - สกุลของผู้เรียน
 • 3. เบอร์โทรศัพท์
 • 4. อีเมล
 • 5. Username ที่ต้องการ ใช้ได้เฉพาะอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลขเท่านั้น (ห้ามเว้นวรรคและห้ามสัญลักษณ์ใดๆ)
 • 6. Password ที่ต้องการ (อย่างน้อย 6 หลัก)
 • 7. หลักฐานการโอนเงิน
 • >> ทีมงานจะเปิดระบบเรียนและแจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง

ราคา

1700 บาทเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง