รู้จักผู้สอนคอร์สนี้

Profile

ภาศิกุล ทับทิมทอง & วิทูร บุญชู

มีประสบการณ์ตรงในเรื่องปลากัด ไม่ว่าจะเลี้ยงปลา ขายปลา ถ่ายภาพปลา ประกวดปลา ประกวดภาพปลา และขายภาพปลาออนไลน์ มีรางวัลใหญ่การันตี

มือใหม่ถ่ายภาพปลากัดอย่างมืออาชีพ

เรียนออนไลน์ (เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดวันและเวลา)

สอนโดย : ภาศิกุล ทับทิมทอง & วิทูร บุญชู

ปลากัด เป็นปลาที่มีความสวยงาม มีลีลาเป็นเอกลักษณ์จนได้รับยกย่องให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย

ปลากัดเป็นปลาที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาของปลา ที่ถ่ายรูปออกมาแล้วมีความสวยงาม สง่า มีลีลา น่าหลงไหล

แต่ด้วยลักษณะนิสัยและขนาดของปลา การถ่ายภาพปลากัดให้สวยงามสมบูรณ์ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก


ครูแนน ภาศิกุล ทับทิมทอง นักถ่ายภาพสาวที่หลงไหลการถ่ายภาพปลากัดเป็นชีวิตจิตใจ

มีผลงานในวงการถ่ายภาพปลากัดและปลาสวยงามมากมาย

รวมทั้งรางวัลประกันความสามารถและความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพปลากัดล่าสุด

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "รางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” พ.ศ.2562

จัดการประกวดโดย กรมประมง


ในคอร์สนี้ ครูแนนจะถ่ายทอดความรู้ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา

จากหลายร้อยชั่วโมงในการถ่ายปลา จากจำนวนชัตเตอร์มากกว่าสองแสนชัตเตอร์ที่ฝึกฝนมา จากปลาหลายร้อยตัวที่ผ่านเลนส์กล้อง จนเกิดเป็นชุดความรู้การถ่ายปลากัดที่ประกันได้ว่าเมื่อครูแนนนั่งลงถ่ายภาพปลากัดเมื่อใด ต้องได้ภาพปลากัดที่สวยงามได้ระดับมาตรฐานสูงทุกครั้งไป และสิ่งเหล่านั้น ถูกนำมารวมไว้ในคอร์สนี้ สำหรับผู้สนใจการถ่ายภาพปลากัดให้ออกมาสวยงามสมศักดิ์ศรีสัตว์น้ำประจำชาติไทยของเรา


พิเศษ ทุกท่านที่ลงเรียนคอร์สนี้ จะได้รับสตูดิโอถ่ายปลา ขนาด 13 X 10 X 10 นิ้ว สีดำ ทำจาก PP บอร์ด ตัดขึ้นรูปตามสูตรเฉพาะของ อ.วิทูร บุญชู ผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและรักการถ่ายภาพปลากัดไม่น้อยกว่าครูแนน สตูดิโอนี้ผ่านการทดลองมานับสิบเวอร์ชั่นเพื่อให้ออกมาเป็นสตูดิโอถ่ายปลากัดที่ให้คุณภาพแสงดีที่สุด ทำงานง่ายที่สุด มีโอกาสได้ภาพปลาที่สวยงามมากที่สุด ส่งให้ ฟรี!! ถึงบ้าน ภายใน 15 วันนับจากวันแจ้งชำระเงินค่าเรียน


***

แจ้ง ชื่อ - ที่อยู่สำหรับส่งอุปกรณ์ไปที่ช่องทางไลน์

Line ID : onlinewittaya


นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคอร์สนี้


บทที่ 1 ว่าด้วยเรื่องปลากัด

1.1 เคล็ดลับการคัดเลือกปลาอย่างมืออาชีพ

1.2 ปลากัดสวยงามสำหรับการถ่ายภาพ

1.3.1 การคัดเลือกสีปลา-ปลาสีเดี่ยว

1.3.2 ปลาสีแฟนซี

1.3.3 ปลาสีแบบตัดขอบ

1.4 ตัวอย่างปลาที่ได้มาตรฐานการประกวด

1.5 แหล่งทั่วไปที่หาซื้อปลากัด

1.6 เคล็ดลับของโหลใส่ปลาสำหรับการถ่ายภาพ

1.7 พร็อพต้นไม้น้ำ


บทที่ 2 การถ่ายปลากัด

2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายปลากัด

2.2 การประกอบสตูดิโอสำหรับถ่ายปลากัด

2.3 การเสียบแฟลชหัวกล้อง

2.4 การเตียมปลาก่อนถ่าย

2.5 การตั้งค่ากล้อง

2.6 การถ่ายและปรับค่ากล้อง


บทที่ 3 การจัดการภาพหลังถ่ายปลากัด

3.1 การตกแต่งภาพปลากัดง่ายๆ ด้วยบรัช

3.2 การตกแต่งภาพปลากัดอย่างรวดเร็วด้วย Quick Selection Tool

3.3 การลบฝุ่นและการเพิ่มความคมชัดให้ภาพปลากัด

3.4 เทคนิคการตกแต่งภาพปลากัดขั้น Advance

ราคา

เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด 990 บาท

โปรโมชั่นที่เกียวข้อง